Machineveiligheid

Wat machineveiligheid inhoudt? En wat u eraan kunt doen om het te verhogen? Bij machineveiligheid gaat het om het vaststellen, verminderen en uitsluiten van de risico's die een machine in gebruik met zich meebrengt.

Lees op de pagina meer over veiligheid op de werkvloer. Via onderstaand menu springt u direct naar het gewenste onderwerp.

Bekijk onze diensten:

KIES VOOR VEILIGE MACHINES

Door veilige machines voorkomt u ongelukken op de werkvloer en problemen met inspectie.

U kunt voor volledige machineveiligheid bij ons terecht. Denk aan een complete Safety Upgrade. Waarbij uw machines worden gecontroleerd op veiligheid en onze specialisten uiteindelijk ook de juiste aanpassingen voor u doorvoeren. Maar ook voor Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kunt u bij ons terecht.

Het is wettelijk verplicht om aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen betreft uw machine. Zo zijn uw werknemers verzekerd van betrouwbare machines. Wat de arbeidsrisico's verlaagd.

Bij machineveiligheid gaat het om het controleren, uitsluiten en terugdringen van risico's die eventueel kunnen ontstaan bij het gebruik van een machine. Zodat uw werknemers en uzelf veilig kunnen werken rondom en met de machine.

Dus heeft u behoefte aan een veiligheidspartner? Dan zit u bij CE-ESTER goed. Onze experts gaan graag voor u aan de slag, zodat alle machines voldoen aan het Warenwetbesluit Machines.

Neem contact op

Voorkom bedrijfsongevallen en machinestilstand

Het voornaamste doel van machinebeveiliging is het voorkomen van ongevallen. Nog steeds vinden er in de werkplaats veel ongelukken plaats door onveilige machines. Als werkgever wilt u er alles aan doen om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen.

Risico's van werken met machines:

 • Contact met de bewegende delen
 • Snijden aan scherpe delen
 • Bekneld raken
 • Geraakt worden door vliegende deeltjes / stoffen
 • Kantelen van machine door onjuiste plaatsing

Misschien gaat het al jaren goed, maar juist hierdoor word je minder oplettend. Als je werkt met machines dien je altijd scherp te zijn. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ongevallen met machines leveren erg nare situaties op. Voorkom het risico en laat CE-ESTER uw machines compleet veilig maken voor gebruik.

Daarnaast kan tijdig onderhoud en de juiste aanpassingen ervoor zorgen dat uw machine niet stil komt te staan. Als uw machine niet voldoet aan de gestelde eisen kost het geld en tijd om dit te verhelpen. Door periodieke controles voorkomen we dit.

Machineveiligheid -

CE-ESTER maakt machines veilig

Voldoe aan de wetgeving

 • Machineveiligheid inspecties en advies
 • Levering en montage van machinebeveiliging
 • Maatwerkoplossingen mogelijk
Neem contact op

Machineveiligheidsnormen en Richtlijnen

Wij vinden het belangrijk dat u zo veilig mogelijk met uw machines kan werken. Bent u niet zeker over de veiligheid van uw machines? Met onze kennis voeren wij de benodigde controles uit zodat uw machine voldoet aan de veiligheidsnormen en eisen van de Inspectie SZW en aan de Europese Richtlijnen. Denk aan controles als een Machine RI&E of onze Safety Upgrade.

Zo kunt u aantonen alles te hebben gedaan aan een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers. Met CE-ESTER reduceert u risico’s en voldoet u aan de veiligheids- en gezondheidseisen volgens de wettelijke Machinerichtlijn. Kies voor het advies van een expert.

Lees hieronder meer over het veilig werken met machines en de eventuele hulpmiddelen hiervoor.

CE-ESTER - Machineveiligheid - Toelichting

Knelpunten & checklist machineveiligheid

Wij delen met u de machineveiligheid checklisten en knelpunten voor de gebruiker en monteur.

De Machinerichtlijn
De Machinerichtlijn is een productrichtlijn waarvoor de fabrikant van het product, ook wel de machine, verantwoordelijk is. Met de CE-Markering verklaart de fabrikant dat aan alle essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van alle toepasselijke EU-richtlijnen is voldaan.

CE-Markering is dus GEEN keurmerk. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de machines aan de richtlijn blijven voldoen.

De Arbeidsmiddelenrichtlijn
De Arbeidsmiddelenrichtlijn is een ‘sociale richtlijn’ waarvoor de werkgever of de gebruiker van de machine verantwoordelijk is. Elke werkgever is volgens deze 'richtlijn Arbeidsmiddelen', die opgenomen is in de Arbowet, verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek en dient daarnaast veilige arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen.

Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties, we noemen dit vanaf nu overkoepelend ‘’machines’’, kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen op gebied van veiligheid soms onvoldoende bekend.

Knelpunten omtrent machineveiligheid:

 • De kennis en ervaring van de medewerkers zijn niet altijd afgestemd op de gevaren van de machines.
 • De medewerkers zijn onvoldoende deskundig en geïnstrueerd.
 • Er is te weinig aandacht voor de eisen waaraan een machine moet voldoen bij het inkoopbeleid.
 • De machine wordt niet altijd gebruikt volgens de gebruikshandleiding, denk hierbij aan het overbruggen van veiligheidsvoorzieningen.
 • De leiding houdt onvoldoende toezicht op het juiste en veilige gebruik en onderhoud van machines.

Machineveiligheid checklist voor de gebruiker:

 • Bedien geen machine waarvoor je niet bent geïnstrueerd of opgeleid.
 • Controleer altijd de machine voor gebruik.
 • Gebruik de machine niet als beveiligingen haperen, verwijderd of overbrugd zijn.
 • Gebruik de machine op de voorgeschreven wijze.
 • Meld opgemerkte gevaren direct aan de leidinggevende.
 • Zet de motor af en stel de machine buiten gebruik, d.m.v. LOTO, bij het verhelpen van een storing of het afstellen van de machine.

Machineveiligheid checklist voor de monteur:

 • Reinig de machine voordat je eraan gaat sleutelen.
 • Plaats de machine stabiel. 
 • Zorg voor een tweede persoon bij de knoppen als je gaat proefdraaien. 
 • Volg de service- en onderhoudsvoorschriften van de gebruikshandleiding van de machine. 
 • Zorg dat de veilige werking van de machine in stand blijft. Raadpleeg de toelichting van dit stuk.
 • Zorg voor een jaarlijkse veiligheidskeuring door een Voldoende Onderricht Persoon.
Neem contact op
CE-ESTER - Machineveiligheid - veiligheidsinstructiekaart

Veiligheidsinstructiekaart bij machines

Met (onze) veiligheidsinstructiekaarten zult u voldoen aan de verplichte wetgeving. Wij geven meer duidelijkheid over de informatie die bij elke machine aanwezig dient te zijn.

Waar staat het dat originele handleidingen van machines verplicht zijn?

Niet letterlijke handleidingen, maar er dient wel in de nabijheid van het arbeidsmiddel een gebruiksaanwijzing aanwezig te zijn in een begrijpbare vorm:


ARBObesluit Hoofdstuk 7

Artikel 7.11a. Voorlichting
1 Een bij een arbeidsmiddel behorende gebruiksaanwijzing wordt in begrijpelijke vorm ter kennis gebracht van de betrokken werknemers. (In de vorm van bijvoorbeeld werkinstructie o.i.d.)


2 Indien het gebruik of de aanwezigheid van arbeidsmiddelen in de onmiddellijke werkomgeving gevaren voor de werknemers kunnen opleveren, worden zij hierop gewezen, ook indien de werknemers van deze middelen geen rechtstreeks gebruik maken.

Het een en ander is hierover ook op geschreven in de NEN-EN-ISO 12100-2, 6.1.1.

Informatie op en bij de machine moet de gebruikers waarschuwen voor rest risico’s.

Tevens moet het:

 • Duidelijk aangeven of trainingen nodig zijn.
 • Duidelijk aangeven of persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.
 • Duidelijk aangeven of aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn.
 • Duidelijk en doelgericht zijn.
 • Veilig en juist gebruik van machines bevorderen.
 • Informatie geven over en waarschuwen voor gevaarlijke situaties (o.a. restrisico’s).

De informatie kan worden gegeven op de machine zelf of in de begeleidende documenten, met name bijvoorbeeld een gebruikershandleiding.

Conclusie: Het staat nergens specifiek vermeld. Je kan op vele manieren de gebruiker attenderen op risico's en informatie over bediening. Onze veiligheidsinstructiekaarten voor machines zijn een invulling van de bovenstaande wetgeving.

Machineveiligheid -

CE-ESTER maakt machines veilig

Voldoe aan de wetgeving

 • Machineveiligheid inspecties en advies
 • Levering en montage van machinebeveiliging
 • Maatwerkoplossingen mogelijk
Neem contact op

CE-ESTER is uw veiligheidspartner

CE-ESTER maakt uw machines graag veilig voor gebruik. Maar er is meer nodig om veiligheid op de werkvloer te garanderen. Hiervoor dienen de gebruikers namelijk ook veilig te kunnen werken met de machines. Hoe er met de machine wordt omgegaan weegt net zo zwaar als de beveiliging op de machine. Er moet veiligheidsbewustzijn gecreëerd worden op de werkvloer.

Het is belangrijk dat de gebruiker kundig genoeg is en de juiste basiskennis heeft om de machine veilig te gebruiken. Van groot belang dat ook met dit veiligheidsaspect rekening wordt gehouden.

Voorbeelden veiligheidsaanpassingen

Wat voor veiligheidsaanpassingen wij doen aan uw machines? U kunt hierbij denken aan het leveren en monteren van beschermkappen (op maat) of machine afschermingen. Maar denk ook aan nulspanningsbeveiliging, een materiaalklem of het plaatsen van een noodstop.

U kunt voor allerlei veiligheidsaanpassingen bij ons terecht. Wij maken uw machine veilig volgens de laatste wet- en regelgeving en veiligheids- en gezondheidseisen.

Onze werkwijze

Uw machines laten beveiligen door CE-ESTER? Dan gaan wij als volgt te werk. Als eerst komen we langs om de huidige veiligheid te beoordelen. We brengen u hierna op de hoogte van onze bevindingen en stellen een plan op om uw machines veilig te maken.

Vervolgens gaan we aan de slag met het ontwerp van de nodige mechanische en/of elektrische aanpassingen. We geven vóór de daadwerkelijke uitvoering een beeld van de aanpassing. Zo zijn beide partijen op de hoogte en worden problemen tijdens het uitvoeren van de aanpassingen voorkomen. We bereiden alles zo veel mogelijk in onze eigen werkplaats voor. Zo hoeven we bij u alleen de montage uit te voeren. Uw machines staan zo korter stil.

Uw machines zijn nu weer veilig te gebruiken. Vervolgens delen we de nodige documentatie omtrent de aanpassingen en u ontvangt een keuringscertificaat. U en uw medewerkers zijn nu helemaal op de hoogte hoe de aangepaste machines veilig te gebruiken zijn.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wat is machineveiligheid?
Machineveiligheid is het voorkomen of inpreken van risico’s tijdens een werkproces waarbij er gebruik gemaakt wordt van arbeidsmiddelen. Arbeidsmiddelen zoals machines, installaties, apparaten en benodigde gereedschappen. Hierdoor worden gevaarlijke situaties gemeden en blijft de werkvloer veilig.
Waarom machineveiligheid?
Machineveiligheid is erg belangrijk om de veiligheid van zowel de werkgever als de werknemer op de werkvloer te waarborgen. Het voorkomt incidenten en gevaarlijke situaties. Omdat machineveiligheid zo belangrijk is, zijn er een aantal verplichtingen vanuit de wet opgesteld.
Waar moet een machine aan voldoen?
Omdat er veel verschillende machines zijn is het lastig in detail vast te leggen waaraan deze moeten voldoen. Daarom is er een globale wetgeving ontwikkeld, genaamd de Machinerichtlijn. De eisen zijn in de vorm van prestatie-eisen geformuleerd.
Wat is een machine RI&E?
Met een machine RI&E achterhalen wij hoe veilig uw machines zijn. De machine wordt gecontroleerd op de gestelde eisen. Daarna wordt er een plan van aanpak gemaakt met daarin de eventuele aanpassingen die nodig zijn om de machine weer veilig te maken. Na overleg gaan we ook daadwerkelijk deze aanpassingen uitvoeren. Zo voldoet uw machine weer aan de eisen en kan deze veilig gebruikt worden.
Wat valt er onder de Machinerichtlijn?
De Machinerichtlijn is een Europese wet die benoemd waar machines aan moeten voldoen. Er worden hier veiligheids- en gezondheidsvoorschriften beschreven met minimale eisen.