Een veilige werkplek

Checklist machineveiligheid

De Machinerichtlijn is een productrichtlijn waarvoor de fabrikant van het product, ook wel de machine, verantwoordelijk is. Met de CE-Markering verklaart de fabrikant dat aan alle essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van alle toepasselijke EU-richtlijnen is voldaan.

CE-Markering is dus GEEN keurmerk. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de machines aan de richtlijn blijven voldoen.

De Arbeidsmiddelenrichtlijn is een ‘sociale richtlijn’ waarvoor de werkgever of de gebruiker van de machine verantwoordelijk is. Elke werkgever is volgens deze richtlijn, die opgenomen is in de Arbowet, verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek en dient daarnaast veilige arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen.

Klik hier om direct de knelpunten en machineveiligheid checklisten te bekijken.

Meer informatie

Knelpunten en checklisten machineveiligheid

Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties, we noemen dit vanaf nu overkoepelend ‘’machines’’, kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.

Knelpunten:

 • De kennis en ervaring van de medewerkers zijn niet altijd afgestemd op de gevaren van de machines.
 • De medewerkers zijn onvoldoende deskundig en geïnstrueerd.
 • Er is te weinig aandacht voor de eisen waaraan een machine moet voldoen bij het inkoopbeleid.
 • De machine wordt niet altijd gebruikt volgens de gebruikshandleiding, denk hierbij aan het overbruggen van veiligheidsvoorzieningen.
 • De leiding houdt onvoldoende toezicht op het juiste en veilige gebruik en onderhoud van machines.
CE-ESTER -

Checklist voor de gebruiker:

 • Bedien geen machine waarvoor je niet bent geïnstrueerd of opgeleid.
 • Controleer altijd de machine voor gebruik.
 • Gebruik de machine niet als beveiligingen haperen, verwijderd of overbrugd zijn.
 • Gebruik de machine op de voorgeschreven wijze.
 • Meld opgemerkte gevaren direct aan de leidinggevende.
 • Zet de motor af en stel de machine buiten gebruik, d.m.v. LOTO, bij het verhelpen van een storing of het afstellen van de machine.

Checklist voor de monteur:

 • Reinig de machine voordat je eraan gaat sleutelen.
 • Plaats de machine stabiel. 
 • Zorg voor een tweede persoon bij de knoppen als je gaat proefdraaien. 
 • Volg de service- en onderhoudsvoorschriften van de gebruikshandleiding van de machine. 
 • Zorg dat de veilige werking van de machine in stand blijft. Raadpleeg de toelichting van dit stuk.
 • Zorg voor een jaarlijkse veiligheidskeuring door een Voldoende Onderricht Persoon.

We hopen u met de bovenstaande machineveiligheid checklist(en) voldoende geïnformeerd te hebben om veilig aan de slag te kunnen gaan.

Meer weten over machineveiligheid? Klik op de link of neem contact met ons op!

CE-ESTER -

Gratis machine safety check

 • Binnen 48 uur antwoord
 • Stuur foto's uit 4 hoeken waar uw machine volledig opstaat
 • Inzicht of de machine voldoet aan de normen
Gratis safety check
of neem vrijblijvend contact op